Vítejte u zakládaného Klubu Lucie.
Je místem pro ty, pro něž má LUCIE nějaký význam: může se jednat o nositelky/nositele tohoto jména ve všech variantách, ctitele tohoto jména či jeho nositelek/nositelů, máte-li Lucii v rodině, mezi příbuznými, přáteli či partnery, případně jste Lucií nějak jinak ovlivněni. Účelem je dát se dohromady, seznamovat se a navazovat přátelství, držet pospolu, vypomáhat si podle možností, pořádat setkávání, oslavy svátku a jiné společné akce.
 
Jestli vás toto zaměření zaujalo a domníváte se, že toto může být místo pro vás,
a, znáte-li možné další zájemce, pozvěte je!
 
 

Komu je členství určeno

Zváni jste všichni, kdo (splňujete aspoň jeden z těchto předpokladů):
 
 • nosíte toto jméno v jakékoliv variantě: Lucie, Lucia, Luciana, Lucy, Lucine, též mužské formy: Lucian, Lucián apod.,
 • je vaší patronkou svatá Lucie ze Syrakus či jiná svatá / blahoslavená toho jména,
 • jste spojeni příbuzenstvím s někým, kdo se takto jmenuje: někdo z rodičů, manželka-manžel, potomci, sourozenci, vzdálenější příbuzní,
 • jste ve vztahu (partnerském, mileneckém) s někým tohoto jména, ať už se jedná o vztah současný či bývalý,
 • máte někoho toho jména mezi přáteli, učiteli, spolubydlícími, kolegy, zaměstnavateli, vychovateli apod.,
 • jste něčím jiným významně spojeni s Lucií, tím motivováni přidat se, LUCIE pro vás znamená více než jen jméno na papíře.
Zájemci o členství se žádají, aby uvedli svoji motivaci - co je spojuje s Lucií a v čem spočívá jejich zájem o členství. U těch, kdo nejsou nositelkami / nositeli tohoto jména, je přidání aspoň stručné motivace nezbytné.
 
Nejsme výlučně ženským sdružením. Osoby mužského rodu jsou rovněž přijímány. Viz předpoklady k členství - někdo může nosit jméno v mužské variantě, např. Lucian, mít Lucii za manželku, příbuznou, přítelkyni apod. Zveme tedy i muže, mládence, dorostence, aby neměli ostych a přidávali se.
 
Členství není věkově omezeno zdola ani shora. Zájemce jakéhokoliv věku se může přihlásit.
Podle prozatímního ustanovení:
 • od 14 let výše se přihlašujete za sebe, bez dalších omezení,
 • do 14 let můžete podat přihlášku, žádáme však o vyjádření někoho z vašich rodičů, jejich zástupců, případně kdo vás má v péči,
 • rodiče mají možnost přihlásit své nezletilé děti k členství.
Územně není členství omezeno: vítáni jsou účastníci z celé České republiky, Slovenska i odjinud.
Aktivní působení Klubu Lucie se předpokládá v ČR a na Slovensku.
 
 

Účel a zaměření

 
Toto sdružení rozhodně nezakládáme jen k tomu, aby se dali dohromady nositelé nějakého jména (plus jejich příbuzní a známí) a ukazovali "kolik nás je" statisticky. Takové sdružení by bylo nepraktické a jeho ustavení by nestálo za vynaložené úsilí.
 
LUCIE je pro nás nejen jménem, ale i posláním.
 
Od toho se odvíjí naše programová náplň. Vzhledem k tomu, že ještě nemáme určité sdružení, je programové zaměření zatím jen zběžně navrženo. Ještě bude potřeba dojednat a schválit.
 
Účelem Klubu Lucie má být:
 
 • svornost mezi členkami a členy; poznávat se, seznamovat se, držet pohromadě,
 • připamatovávat si svatou Lucii, jiné význačné Lucie a jejich přínos,
 • pořádat setkání, oslavy svátku, jiné společné události a výpravy,
 • vypomoci si v případě potřeby a ve stísněných situacích, podle našich možností,
 • získávat mezi námi známosti a kontakty z různých oborů, profesí, sfér, druhů činnosti, životních zkušeností apod., stejně tak je nabízet, vše k vzájemnému prospěchu,
 • sestavovat síť kontaktů - těch, kteří mají zájem a možnost zdarma ubytovat / hostit / provázet jiné členy v případě jejich cesty do dané oblasti.
 

Pravidla

Prozatím se od všech členů očekává dodržování těchto základních pravidel:
 
 1. zachovávat základní práva druhých (a to nejen členů) vztahující se k životu, zdraví, svobodě, důstojnosti a majetku,
 2. ohleduplnost, přívětivost; žádné pomluvy, posmívání, zbytečná podezřívavost apod.,
 3. tolerance — rasová, národnostní, náboženská, též k odlišným životním stylům,
 4. nevyjadřovat se vulgárně a nestydatě uvnitř klubu a neposílat sem příspěvky tohoto rázu - pamatujte mimo jiné, že členství je i pro děti,
 5. nezneužívat klub ke svévolné reklamě a propagaci (kde není žádoucí - jinak samozřejmě v rozumných mezích bude umožněno seznámit s vlastními činnostmi, službami apod.),
 6. nezneužívat majetek sdružení, až vznikne,
 7. u mužů navíc respekt k ženám — a k jejich rovnocennému a důstojnému společenskému postavení,
 8. -- a speciálně ke Klubu Lucie: ctít svatou Lucii, její svátek a jméno.
Máme se stát přátelským a neformálním prostředím, kde se může bez překážek obracet jeden na druhého. Takže se u nás nebude vykat - říkáme si "TY" bez ohledu na něčí věk a postavení.
Oslovujeme se obvykle křestním jménem. Avšak vzhledem k tomu, že mnoho z nás se jmenuje Lucie či obdobně, vyvstaly by potíže s rozlišením. Proto bude doporučeno dát si ještě nějaké další jméno k rozlišení, byť neoficiální, anebo si jej nechat přidělit. O tom se na fórech a v chatu poradíme.
 
 

Organizace

 
Klub Lucie je prozatím neoficiální, neregistrovaný, zcela neformálně a na dálku vedený. Zda budeme usilovat o registrované občanské sdružení, se následně dohodneme.
Sdružení-celek není vázáno na žádné náboženství či církev, i když má za patronku svatou Lucii.
Nevybírají se žádné členské příspěvky. Vzhledem k neexistenci registrovaného sdružení by to zatím ani nebylo možné. Ale mělo by být tak zachováno i nadále.
Klub Lucie je nezávislý na státu a úřadech, proto od členů nebude vyžadovat úřední údaje ani doklady.
 
E-mail:  klub-lucie@seznam.cz
 
 
 

Novinky

Založení Klubu Lucie

14.12.2013 22:08
Několik roků se snažíme spojit aspoň u příležitosti svátku Lucie a oslavit jej nějak ve větším. Dosud jsme se však nedostali k uspořádání větší události. Ukazuje se, že je zapotřebí stálé sítě - kde se sdružíme všichni nějak spojení s Lucií. A účelem už nebude jen slavení svátku Lucie (i když...